Chuyên mục
Tin tức

Kinh tế Việt Nam 8 tháng năm 2023

Hà Nội (TTXVN 30/8) 8 tháng đầu 2023, CPI bình quân tăng 3,1% đầu tư nước ngoài tăng 8,2% khách quốc tế đến Việt Nam tăng 5,4 lần cán cân thương mại ước tính xuất siêu 20,19 tỷ USD…

Nguồn: infographics.vn