Dịch vụ vận chuyển hàng hoá

VietJet Air Cargo khai thác dịch vụ vận chuyển hàng hóa thông qua quan hệ đối tác cũng như thúc đẩy đội máy bay chở hàng thuộc sở hữu của mình đến các điểm đến trong khu vực và đường dài. Nhiều loại hàng hóa có thể được chấp nhận trong vận chuyển hàng hóa bao gồm DG, động vật sống và các lô hàng chăm sóc đặc biệt.

Nếu có nhu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào:

Bộ phận bán hàng: sales@vietjetaircargo.com

Quốc nội: cs.dom@vietjetaircargo.com

Quốc tế:  cs.int@vietjetaircargo.com

Hàng chuyển cảng: cs.transit@vietjetaircargo.com

Hotline:  +84 888 071 133 /   +84 888 671 133

Điện thoại: 028 73003128