Hàng hóa ướt

hang-hoa-uot

Một số mặt hàng được phân loại là hàng ướt. Hàng ướt bao gồm các lô hàng có chứa  chất lỏng , hoặc có đặc tính có thể sinh ra chất lỏng, hoặc thoát nhiều hơi nước, không bao gồm hàng hóa được phân loại là hàng  nguy hiểm. Các loại hàng hoá sau đây được xem là hàng ướt:

  • Chất lỏng được đựng trong các thùng chứa.
  • Hàng hóa có chất lỏng không được đựng trong các thùng kín nước: thịt tươi hoặc đông lạnh, da thuộc chưa được làm khô… Hàng đóng cùng đá ướt như cá tươi, cá động lạnh, hàng hải sản…
  • Động vật sống có thể tiết chất lỏng (chủ yếu là động vật có vú có khả năng bài tiết nhiều chất thải).
  • Hàng hoá có đặc tính tự nhiên có thể sinh chất lỏng.

Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trong việc phục vụ hàng ướt của Vietjetair Cargo, tất cả các loại hàng ướt đều được vận chuyển phù hợp với các quy định đặc  biệt về vận chuyển hàng ướt.