Thuê tàu chở hàng

1. Thuê nguyên chuyến bay như thế nào và có những lợi thế gì?

Vi vic hàng hoá ca doanh nghip cn vn ti vi s lượng ln và mun ch động trong vic đặt chuyến bay luôn đảm bo gi khi hành và thun tin trong vic sp xếp hàng hoá ca công ty. Vì vy doanh nghip s cn phi chn thuê nguyên chuyến bay để thun tin nht cho hàng hóa của mình. Vit Nam đang là quc gia phát trin và có nhiu ngun cung thiết yếu quan trng cho các quc gia khác nên nhu cu đặt hàng cũng tr nên ph biến và tăng cao.

Vietjetair Cargo là nhà vn chuyn chuyên nghip và cung ứng dch v cho thuê nguyên chuyến bay ch hàng hoá tt nht Vietnam. Quý công ty cn thuê nguyên chuyến bay nhanh vi giá cước tt nht thì hãy liên h vi chúng tôi. Vietjetair Cargo luôn có hp đồng và cung cp dch v tt nht cho quý công ty.

 

Dịch vụ cho thuê nguyên chuyến bay chở hàng – Vietjetair Cargo

2. Vì Sao Nên Thuê Dịch Vụ Chở Hàng Nguyên Chuyến Bay

Chúng tôi xin lit kê mt s đim li thế ca vic thuê nguyên chuyến bay ch hàng hoá như sau:

  • Doanh nghip s ch động v thi gian vn chuyn hàng hoá, không xy ra các tình trng booking full chỗ hay phi rt chuyến do quá ti phi delay qua chuyến bay khác. Vi vic thuê nguyên chuyến bay ch hàng hoá ca mình thì doanh nghip có th an tâm v thi gian và đảm bo kp thi cho đối tác khi cn hàng hoá gp để kinh doanh hàng theo thi v.
  • Thun tin trong vic sp xếp hàng hoá đa dng kích thước và đa dng loi hàng. Khi thuê nguyên chuyến bay thì doanh nghip có thể tu ý mà sp xếp hàng hoá ca mình lên khoang máy bay mà không phi lo ngi cho vic hàng được b trí như thế nào và có an toàn khi b chng xếp lên nhau hay tiết kim các ngóc ngách để cha hàng. Thuê nguyên chuyến bay thì toàn b khoang cha hàng là ca chúng ta. Chúng ta mun sp xếp như thế nào tu ý rt thun tin và tiết kim khong trng.
  • Chi phí tiết kim là mt yếu t khá quan trng. Vì doanh nghip có lượng hàng khá ln và thuê nguyên chuyến thì cước phí s r hơn khi thuê mt s lượng ti trng nht định.
  • An toàn và hiu qu công vic là yếu t cui cùng trong vic thuê nguyên chuyến bay. Trong chuyến bay này ch là hàng riêng ca doanh nghip không ghép chung vi hàng khác nên hàng hoá s được an toàn hơn. Các hàng đặc bit s được doanh nghip sp xếp hp lý hơn nên s an toàn và s nhanh chóng s mang đến mt hiu qu tt nht trong kinh doanh ca doanh nghip.

 
Vận chuyển hàng hóa uy tín, an toàn

3. Các Loại Máy Bay Chở Nguyên Chuyến Hay Sử Dụng Tại Vietjetair Cargo

AIRBUS A321

Tàu bay Airbus A321 có thân máy bay được thiết kế rng, tăng din tích cha hàng hoá lên đáng k so vi máy bay mt li đi. Cu hình ca loi máy bay này:

Tàu Không tháo ghế:

– Ti trng vn chuyn hàng hóa/chuyến bay: 13 – 17 tn

– Tương đương vi th tích: 78 – 101 m³

Tàu Tháo Ghế:

– Ti trng vn chuyn hàng hóa/chuyến bay: 17-20 tn
– Tương đương vi th tích: 101-119 m³

AIRBUS A330

Tàu bay Airbus A330 được thiết kế vi ca khoang máy bay rng, phù hp cho vic khai thác nhiu loi hàng hóa và pallet khác nhau. Cu hình loi máy bay này:

Tàu Không tháo ghế:

– Ti trng vn chuyn hàng hóa/chuyến bay: 25-30 tn 

– Tương đương vi th tích: 150-180 m³

4. Các Tuyến Vận Tải Thuê Nguyên Chuyến Bay Của Vietjetair Cargo

Hin nay, Vietjetair Cargo đang bán dch v cho thuê nguyên chuyến bay ch hàng hoá đến các khách hàng ch yếu bay đi các tuyến sau:

  • Cho thuê nguyên chuyến bay t Vit Nam đến Hàn Quc
  • Cho thuê nguyên chuyến bay t Vit Nam đến Nht Bn
  • Cho thuê nguyên chuyến bay t Vit Nam đến Trung Quc
  • Cho thuê nguyên chuyến bay t Vit Nam đến Thai Lan
  • Cho thuê nguyên chuyến bay t Vit Nam đến các quc gia khác trên thế gii.