Ga phục vụ hàng hoá

VIETJET AIR CARGO TERMINALS

Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa tại sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam đang có những cải tiến đáng kể sau khi triển khai hệ thống CNTT mới giúp giảm bớt thủ tục giấy tờ. Hệ thống mới đơn giản hóa thủ tục làm hàng cho các đại lý và hãng vận tải bằng cách tự động hóa các thủ tục và tích hợp hệ thống với hệ thống đặt chỗ hàng hóa của các hãng hàng không khác nhau. Thực tế, điều này cải thiện dịch vụ khách hàng, khuyến khích lòng trung thành của khách hàng.