Chuyên mục
Tin tức

BIDDING INVITATION TO VIETJETAIR CARGO’S PCSA (INDONESIA MARKET)

Kính gửi: Quý đối tác của Vietjetair Cargo

Dear: Vietjetair Cargo partners

Đầu tiên, Ban giám đốc Công ty cổ phần Vietjetair Cargo xin gửi đến Quý đối tác lời chào trân trọng, lời chúc may mắn và thành công.

First of all, the Board of Directors of Vietjetair Cargo Joint Stock Company would like to send respectful greetings, wishes of luck and success to our partners.

Công ty Cổ phần Vietjetair Cargo (VJAC) là công ty con của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet từ năm 2014. Vietjetair Cargo được giao nhiệm vụ đảm nhận khai thác hàng hóa trên mạng đường bay của Vietjet Air.

Vietjetair Cargo Joint Stock Company (VJAC) has been a subsidiary of Vietjet Aviation Joint Stock Company since 2014. Vietjetair Cargo is tasked with handling cargo operations on Vietjet Air’s flight network.

Công ty cổ phần Vietjet Air Cargo xin gửi lời mời hợp tác đến Quý Đại Lý đang quan tâm và mong muốn hợp tác cùng chúng tôi để trở thành Đại lý bán hàng hóa độc quyền (PCSA) trên các chặng bay của Vietjetair Cargo.

Vietjet Air Cargo Joint Stock Company would like to send an invitation to cooperate with Agents who are interested and wish to cooperate with us to become Preferred Cargo Sales Agent (PCSA) of Vietjetair Cargo.

Chúng tôi trân trọng kính mời các đại lý tham gia đấu thầu giá tải cứng trên tàu bay Vietjetair Cargo tại các thị trường được liệt kê trong Hồ sơ yêu cầu chào giá:

We respectfully invite agents to participate in the bidding for hardblock on Vietjetair Cargo aircraft in the markets listed in the Tender Document below

Tải cứng

Hardblock

Chi tiết xem tại link: HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

For details, please check the link: QUOTE REQUEST DOCUMENT

Chúng tôi cam kết luôn dành cho Quý Công ty các sản phẩm – dịch vụ tốt nhất cùng chính sách giá cả hợp lý, chiết khấu cao và nhiều ưu đãi khác. Với thiện chí hợp tác cùng phát triển, Công ty cổ phần Vietjet Air Cargo rất tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác giữa chúng tôi và Quý đối tác.

We are committed to always providing your company with the best products and services with reasonable price policies, high discounts and many other incentives. With the goodwill of cooperation and development, Vietjet Air Cargo Joint Stock Company strongly believes in the good and long-term success in the cooperation process between us and our partners.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Any questions please contact us via:

Mr. Nguyễn Vân Sang

Cellphone:  +84 933 825 092

Email: sangnv@vietjetaircargo.com