Hàng giá trị cao

Hàng hóa giá trị cao
                               Hàng hóa giá trị cao

Một số loại hàng hóa dễ bị mất do có giá trị cao như: máy ảnh, máy tính xách tay; PDA, hàng hóa điện tử có giá trị, điện thoại di động, thẻ điện thoại (không bao gồm thẻ không có giá trị), đồng hồ dễ bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển. Với Hãng hàng không VietjetAir, những mặt hàng này được tiếp nhận và xử lý bởi đội ngũ chuyên viên được đào tạo và có tay nghề cao của chúng tôi theo quy trình được kiểm soát chặt chẽ, mọi khâu vận chuyển luôn được giám sát chặt chẽ. Chúng được lưu trữ trong các khu vực lưu trữ an toàn đã được thiết kế để ngăn chặn truy cập trái phép.

Ngoài ra, hàng hóa dễ bị mất có thể bao gồm các loại hàng hóa khác theo yêu cầu của người gửi hàng, ngoại trừ hàng hóa đặc biệt theo quy định của chúng tôi: hàng hóa có giá trị, động vật sống, hàng dễ hư hỏng, hàng ướt, v.v.

Các điều kiện chấp nhận đối với việc Ghi nhãn và Đóng gói Hàng hóa dễ  mất

Thông tin quan trọng

Ngoài Thư hướng dẫn của Người gửi hàng (SLI), Người gửi hàng phải lập Tuyên bố về Hàng hóa dễ mất thương (VCD) bao gồm các chi tiết về loại hàng hóa, số lượng, trọng lượng và tình trạng đóng gói khi chấp nhận.

Trong trường hợp hàng hóa dễ bị mất cũng là hàng hóa nguy hiểm thì phải tuân thủ các yêu cầu về tài liệu của quy định về hàng hóa nguy hiểm.

AWB riêng sẽ được cấp cho hàng hóa dễ bị mất.