Hàng nguy hiểm

Hãng hàng không Vietjetair đặt ra tiêu chuẩn cao nhất cho việc xử lý các vật liệu có khả năng nguy hiểm và các vật dụng bị hạn chế. Các mặt hàng đó, vật lý hoặc hóa học, bao gồm những mặt hàng có thể gây rủi ro đáng kể cho sức khỏe, an toàn, tài sản hoặc môi trường, đặc biệt là khi vận chuyển bằng đường hàng không. Đó là lý do tại sao chúng tôi đảm bảo rằng tất cả nhân viên của Hãng hàng không VietjetAir liên quan đến việc xử lý các mặt hàng bị hạn chế này đều được đào tạo và có giấy chứng nhận hợp lệ trong các tình huống này. Chúng tôi cũng đảm bảo cung cấp các khu vực lưu trữ được chỉ định cho các loại mặt hàng này.

Để tìm hiểu thêm về các quy định an toàn và tuân thủ luật pháp Việt Nam và Quốc tế liên quan đến vận chuyển, vui lòng tham khảo hướng dẫn bên dưới.

Phân loại 9 loại Hàng hóa Nguy hiểm

Giới hạn chấp nhận đối với Hàng hóa Nguy hiểm

Đóng gói

Đánh dấu và Ghi nhãn

Thông tin quan trọng

Vận chuyển hàng nguy hiểm đến và đi từ Việt Nam trên bất kỳ tàu bay nào có đăng ký số hiệu của Hãng hàng không VietjetAir, bất kể tàu bay ở đâu, đều phải tuân thủ đầy đủ các quy định của ICAO về vận chuyển an toàn Hàng nguy hiểm, Quy định về Hàng nguy hiểm của IATA, luật / quy định của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Việt Nam Cộng hòa, và Quy định Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm của Cơ quan Hàng không các nước trên đường bay. Các lô hàng nguy hiểm chỉ được chấp nhận khi người gửi hàng hoặc người giao nhận được ủy quyền xác nhận rằng:

Các lô hàng không bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Các lô hàng phải được nhận dạng, phân loại, đánh dấu, dán nhãn và đóng gói phù hợp với IATA DGR.

Ngoài Thư hướng dẫn (SLI) của người gửi hàng, Tuyên bố về Hàng hóa Nguy hiểm (DGD) của Người gửi hàng sẽ được hoàn thành theo Quy định về Hàng hóa Nguy hiểm.