8 tháng năm 2023: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng 8,2%

Hà Nội (TTXVN 28/8) Tính đến ngày 20/8/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn: infographics.vn