Chuyên mục
Tin tức

Hình ảnh nổi bật của các lãnh đạo Vietjet trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Trong chuyến thăm Việt Nam lịch sử của Tổng thống Joe Biden với việc nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo, Dr. Nguyễn Thanh Hùng, Tổng giám đốc Đinh Việt Phương, Phó Tổng giám đốc Michael Hickey, Phó Tổng giám đốc Hồ Ngọc Yến Phương và các lãnh đạo công ty đã tham dự các sự kiện quan trọng, các buổi gặp gỡ giữa nguyên thủ hai nước cũng như Hội nghị cấp cao về đầu tư và đổi mới sáng tạo…

During President Joe Biden’s historic visit to Vietnam with the elevation of United States-Vietnam diplomatic relations to a comprehensive strategic partnership, President & Chairwoman Nguyen Thi Phuong Thao, Dr. Nguyen Thanh Hung, CEO Dinh Viet Phuong, COO Michael Hickey, VP Ho Ngoc Yen Phuong and company leaders attended important events and meetings between the heads of the two countries as well as the Innovation and Investment Summit…

Vietjet đã đạt được những thoả thuận thương mại mang tính bước ngoặt, góp phần thành công cho chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Vietjet has reached landmark trade agreements, contributing to the success of U.S. President Joe Biden’s visit to Vietnam.