Việt Nam đứng thứ 2 trong số các nền kinh tế đang phát triển thu hút FDI vào năng lượng tái tạo

Hà Nội (TTXVN 27/8) Trong giai đoạn 2015-2022, Việt Nam thu hút 106,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, đứng thứ 2 trong số các nền kinh tế đang phát triển trên thế giới.

Nguồn: infographics.vn