BIDDING INVITATION TO VIETJET AIR CARGO’S OUTBOUND PCSA FROM VIETNAM

Kính gửi: Quý đối tác của Vietjet Air Cargo

Dear: Vietjet Air Cargo partners

Đầu tiên, Ban giám đốc Công ty cổ phần Vietjet Air Cargo xin gửi đến Quý đối tác lời chào trân trọng, lời chúc may mắn và thành công.

First of all, the Board of Directors of Vietjet Air Cargo Joint Stock Company would like to send respectful greetings, wishes of luck and success to our partners.

Công ty Cổ phần Vietjetair Cargo (VJAC) là công ty con của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet từ năm 2014. Vietjetair Cargo được giao nhiệm vụ đảm nhận khai thác hàng hóa trên mạng đường bay của Vietjet Air.

Vietjetair Cargo Joint Stock Company (VJAC) has been a subsidiary of Vietjet Aviation Joint Stock Company since 2014. Vietjetair Cargo is tasked with handling cargo operations on Vietjet Air’s flight network.

Công ty cổ phần Vietjet Air Cargo xin gửi lời mời hợp tác đến Quý Đại Lý đang quan tâm và mong muốn hợp tác cùng chúng tôi để trở thành Đại lý bán hàng hóa độc quyền (PCSA) trên các chặng bay quốc tế của Vietjet Air.

Vietjet Air Cargo Joint Stock Company would like to send an invitation to cooperate with Agents who are interested and wish to cooperate with us to become Preferred Cargo Sales Agent (PCSA) for Outbound cargo from Vietnam.

Chúng tôi trân trọng kính mời các đại lý tham gia đấu thầu giá tải cứng trên tàu bay Vietjet Air như sau:

We respectfully invite agents to participate in bidding on hard load prices on Vietjet Air aircraft as follows:

Tải cứng quốc tế

International hardblock

Chi tiết xem tại link: HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

For details, please check the link: QUOTE REQUEST DOCUMENT

Chúng tôi cam kết luôn dành cho Quý Công ty các sản phẩm – dịch vụ tốt nhất cùng chính sách giá cả hợp lý, chiết khấu cao và nhiều ưu đãi khác. Với thiện chí hợp tác cùng phát triển, Công ty cổ phần Vietjet Air Cargo rất tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác giữa chúng tôi và Quý đối tác.

We are committed to always providing your company with the best products and services with reasonable price policies, high discounts and many other incentives. With the goodwill of cooperation and development, Vietjet Air Cargo Joint Stock Company strongly believes in the good and long-term success in the cooperation process between us and our partners.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Any questions please contact us via:

Mr. Huynh Quan Thin

Cellphone: +84 909 878 999

Email: thinhq@vietjetaircargo.com

Mr. Tran Thanh Trung

Cellphone: +84 983 006 266

Email: trungtt@vietjetaircargo.com