Chuyên mục
Tin tức

Các FTA Việt Nam tham gia đến tháng 7/2023

Hà Nội (TTXVN 31/7) Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Israel (VIFTA) ký ngày 25/7/2023 là hiệp định thương mại tự do mới nhất Việt Nam vừa ký kết. Việc tham gia ngày càng nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) không chỉ cho thấy quyết tâm hội nhập sâu rộng của Việt Nam mà còn tạo ra những cơ hội lớn cho Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, tăng cường xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng GDP và hoàn thiện thể chế.

Các FTA Việt Nam tham gia tính đến tháng 7/2023

Nguồn: infographics.vn