Lịch bay

Nhấn vào link bên dưới để tìm hiểu thêm về lịch bay của chúng tôi

+ Lịch bay quốc tế
+ Lịch bay nội địa

Thông tin liên hệ: sales@vietjetaircargo.com. 

Nội địa: cs.dom@vietjetaircargo.com

Quốc tế:  cs.int@vietjetaircargo.com

Trung chuyển quốc tế: cs.transit@vietjetaircargo.com

Hotline:  +84 888 071 133 /   +84 888 671 133

Tel: 028 73003128