Khiếu nại

Đối tượng được Vietjetair Cargo giải quyết khiếu nại, bồi thường là khách hàng gồm:

– Người nhận hàng:

– Người gửi hàng, chỉ khi :

   + Người gửi hàng được Người nhận hàng uỷ quyền giải quyết khiếu nại và nhận tiền bồi thường, hoặc

   + Người nhận hàng từ chối nhận hàng hoá, hoặc

   + Người  vận chuyển không thể liên lạc được với Người nhận hàng, hoặc

   + Người  vận chuyển xác nhận mất toàn bộ lô hàng.

– Người thừa kế hợp pháp, người được uỷ quyền của những người nêu trên.

 

Địa chỉ nhận khiếu nại

Vui lòng gửi thư khiếu nại của bạn đến chi nhánh của Vietjetair Cargo tại nơi hàng đến. Trường hợp không có đại diện của Vietjetair Cargo tại nơi hàng đến, đề nghị gửi hồ sơ khiếu nại đến Chi nhánh của Vietjetair Cargo tại điểm đến đầu tiên trên hành trình vận chuyển của lô hàng.

 

Email: cs@vietjetaircargo.com

            sales@vietjetaircargo.com

Hotline:  +84 975 919 818

Tel: 028 73003128

 

Hồ sơ khiếu nại bao gồm:

– Thư khiếu nại của khách hàng; hoặc của người được ủy quyền; hoặc của người được thừa kế hợp pháp;

– Bảng kê thiệt hại đối với từng loại tài sản theo giá trị mua mới và giá trị còn lại (các hóa đơn, chứng từ nếu có);

– Bản chính/bản sao vận đơn hàng không giấy (khi sử dụng  vận đơn giấy) hoặc bản chính/bản sao vận đơn hàng không điện tử hoặc biên lai hàng hóa và hướng dẫn gửi hàng của người gửi (khi sử dụng vận đơn điện tử).